מו"פ ההר 

מפעיל מערך של מחקר ופיתוח אזורי
מענה לצרכים היישומים
של החקלאים בשטח.
     מו"פ ההר הוא מיסודה של ארבע מועצות: בנימין, גוש עציון, הר חברון ושומרון.
     מטרתו לשרת את החקלאים באזור מו"פ ההר במקצועיות, באמינות ובשקיפות. 
     מו"פ ההר מפעיל מערך של מחקר ופיתוח אזורי כמענה לצרכים היישומיים של החקלאים בשטח.
     מטרות מו"פ ההר:
     -  פיתוח מוצרים וכלים לפרנסת העוסקים בחקלאות
     -  איתור גידולים חדשים עם ערך שיווקי גבוה לפלחי שוק מיוחדים.
     -  חינוך של הדור הצעיר באזור על מנת שיוכלו להשתלב בחקלאות.
     -  הפצת ידע חקלאי המותאם לאזור האקלימי בהר.

מו”פ ההר פועל בחסות:
החטיבה להתיישבות | קרן קיימת לישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר 
מועצות אזוריות: בנימין, גוש עציון, הר חברון ושומרון

logo בניית אתרים